Profesionālā palīdzība cietušajuem no sektām un kultiem

Jēdzienu «sekta» un «kults» izpratne mūsu projektā

Izmantojot šeit termiņus «sekta» un «kults», mēs domājam organizācijas, kas ir apvienotas, pamatojoties uz kopīgas reliģiskas mācības vai ideoloģijas, kas veic psiholoģisko vardarbību pret saviem sekotājiem un veido viņiem sociāli psiholoģisko atkarību. Pievienošanās tādai organizācijaj noved pēc ievērojamām personības izmaiņām, vērtību sistēmas revīzijas un noved pie sociālo sakaru pārtraukšanas.

Šodien zinātnes aprindās nav vienota viedokļa par to, kāda terminoloģija būtu jāizmanto saistībā ar šo parādību, un, no zinātniskā diskursa skatpunkta, varētu arī meklēt citus, precīzākus terminus. Bet projekta mērķis NAV visu netradicionālo reliģisko un nereliģisko organizāciju vispārēja nosodīšana. Mūsu mērķis ir palīdzības sniegšana konkrētajiem cietušajiem. Un mums ir svarīgi, lai cilvēki, kam nepieciešama palīdzība, varētu operatīvi viņu saņemt. Tā kā lielākā daļa cilvēku šāda veida organizācijas identificē ar terminiem «sekta» un «kults» - mēs šeit izmantojam tieši tos.

Speciālisti

Mūsu speciālistiem ir atbilstoša speciāla izglitība, augsta kvalifikācija un daudzu gadu pieredze palīdzības sniegšanā cilvēkiem, kas ir cietuši no sektām vai kultiem. Dažiem no viņiem ir personīgā dalības sektās un kultos pieredze, kas ļauj viņiem labāk saprast šādu organizāciju bijušo un esošo biedru pārdzīvojumu īpatnības.


Viktors Jolkins

Palidzība tuvo cilvēku atgriešanā no sektām un kultiem

Svetlana Krilova

Bijušo sektu un kultu sekotāju psiholoģiskā reabilitācija

Darja Razorina

Lekcijas par psiholoģiskām situācijām un krīzēm, kas veicina cilvēku iekļūšanu sektā vai kultā, ekspertīzes

Oļegs Ņikiforovs

Lekcijas par sociāli psiholoģisko sektu un kultu profilaksi, ekspertīzes

Kontakti

ES valstu iedzīvotājiem

+ 371 266 44 195

Krievijas iedzīvotājiem

+ 7 926 26 25 183

E-mail

antisekt@inbox.lv

Sazināties ar mums

By clicking on the button, you agree for the processing of personal data in accordance with Privacy Policy