Par projektu

Šo projektu dibināja speciālistu grupa, kas daudzus gadus strādā ES valstīs un Krievijā, oponējot sektu un kultu psiholoģiskajai vardarbībai.

Projekta mērķis ir palīdzības sniegšana cietušajiem no sektām un kultiem, kā arī tādu grupu vardarbīgo metožu psiholoģiskās ietekmes uz personību profilakse.

 

Projekta uzdevumi:

- informatīvais atbalsts, psiholoģiskā un juridiskā palīdzība cilvēkiem, kuri pazaudējuši savus tuviniekus sektās vai kultos, lai atgrieztu cietušos pie pilnvērtīgas dzīves;

- psiholoģiskās palīdzības sniegšana bijušajiem sektu un kultu sekotājiem pārdzīvotas vardarbības traumatisko seku pārvarēšanā;

- Iedzīvotāju informēšana ar izglītojošiem pasākumiem un plašsaziņas līdzekļos par draudiem, ko rada sektas un kulti;

- speciālistu apmācība, kas sakarā ar savu profesionālo darbību var saskarties ar sektu un kultu problemātiku;

- grupu, kurām varētu būt sektu un kultu pazīmes, iespējamo sociāli psiholoģisku draudu personībai un sabiedrībai izvērtēšana.

 

Projekta priekšvēsture. Darbs ir sācies pirms 20 gadiem ar domubiedru grupu, vienu no pirmajiem, kas publiski meta izaicinājumu sektām un kultiem šajā valstī. Turpmāk sociālā kustība kļuva par profesionālo organizāciju – Totalitāro sektu apkarošanas komiteju, kuras vēsturi sīkāk var izlasīt šeit. Komitejas darba gaitā ir uzkrāta lielā pieredze palīdzības sniegšanā cietušajiem no sektām un kultiem.

No 2011. gada pie mums ir sākuši griezties pēc palīdzības Krievijas iedzīvotāji. Turpmākajos gados Komitejas darbinieki ir snieguši konsultatīvo un ekspertu palīdzību daudziem cilvēkiem,  veica vairākus zinātniskos pētījumus. Mūsu speciālisti periodiski tiek uzaicināti kā eksperti uz Krievijas federāliem televīzijas kanāliem. Sakarā ar pieaugušo pieprasījumu skaitu, 2017. gadā mēs pieņēmām lēmumu veikt darbību Krievijas Federācijā pastāvīgi.